Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


Ιστορία των ΡομάΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ... ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ...


Για την καταγωγή και την εμφάνιση των Τσιγγάνων στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί μια πλούσια ιστορική και επιστημονική γενικότερα έρευνα.

Από ιστορικές πηγές και μαρτυρίες φαίνεται ότι οι Τσιγγάνοι, λαός νομαδικός και άρα μετακινούμενος, κατάγονται από τις Ινδίες. Η εμφάνισή τους και η σταδιακή εγκατάστασή τους στα Βαλκάνια, και την Ευρώπη αναφέρεται ήδη από τις αρχές του 13ου αιώνα.

Στις συνθήκες της Φεουδαλιστικής Ευρώπης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέσα στην πανσπερμία των λαών, νομαδικοί πληθυσμοί όπως οι Τσιγγάνοι μετακινούνται ανεμπόδιστα και ελεύθερα, διατηρώντας την φυλετική συνοχή και πολιτισμική ταυτότητα, αποτελώντας μια κλειστή ομάδα, με ανοιχτούς όμως τους δίαυλους επικοινωνίας και αρμονικές σχέσεις με το κοινωνικό σώμα.

Ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα προσαρμοσμένη στον νομαδικό τρόπο ζωής τους, αλλά ταυτόχρονα οργανικά χρήσιμη στις συνθήκες των οικονομικών σχέσεων της εποχής, εξασφαλίζοντας έτσι τους όρους επιβίωσης και διατήρησης της φυλετικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας.

Συνεκτικό στοιχείο αποτέλεσε και αποτελεί η (προφορική) γλώσσα τους, η οποία αναπαράγεται με εντυπωσιακό τρόπο μέχρι σήμερα, παρά την αναμεταξύ των κοινοτήτων γεωγραφική απόσταση και αποκοπή, δείγμα πολιτισμικής αντοχής.

Οι ιστορικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, με την εμφάνιση στην Ευρώπη των Εθνικών κρατών, την Αστική επανάσταση, και την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19ο αιώνα, και οι ανακατατάξεις και αναδιατάξεις συνόρων και κρατών στον 20ο αιώνα, δημιούργησαν ένα διαφορετικό status στην εγκατάσταση των Τσιγγάνων, οι οποίοι κατ΄ επιλογή ή αναγκαστικά παραμένουν περιορισμένοι στα σύνορα της κρατικής οντότητας που βρέθηκαν στην συγκεκριμένη χρονική-ιστορική στιγμή.

Στην Ελλάδα η εμφάνιση των Τσιγγάνων αναφέρεται μέσα στις συνθήκες αυτές. Ένας μεγάλος όμως αριθμός Τσιγγάνων μετακινήθηκε στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή πληθυσμών του 1922, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, κατά την οποία το Ελληνικό κράτος προσπάθησε να ενοποιήσει την ελληνική κοινωνία και την πολυπολιτισμικότητά της, ανασυνθέτοντας την πολιτισμική βάση της σύγχρονης Ελλάδας, η στάση του απέναντι στους Τσιγγάνους, υπήρξε αρνητική ή έστω αδιάφορη στην καλύτερη περίπτωση. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία τέθηκαν οι βάσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ των Τσιγγάνων, ο οποίος σταδιακά μέχρι και σήμερα φαίνεται να βαθαίνει, ενισχυόμενος και από τους έντονους κοινωνικούς-οικονομικούς και ταξικούς μετασχηματισμούς της Ελληνικής κοινωνίας στις τελευταίες 4 δεκαετίες.

Στις συνθήκες αυτές και μόλις το 1955 το Ελληνικό κράτος αποδίδει την Ελληνική Ιθαγένεια στους Τσιγγάνους που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια με σχετικό νομοθετικό διάταγμα (Ν.Δ. 3370/55), το οποίο δημιουργεί το στοιχειώδες θεσμικό πλαίσιο για την αναγνώριση τους ως πολίτες της χώρας και άρα ως δικαιούχους εν δυνάμει βασικών και θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το πλαίσιο όμως αυτό μένει ανενεργό εφόσον η πρόσβαση των Τσιγγάνων στην δημόσια διοίκηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης, μέχρι το 1978 και 1979, που η χώρα κάτω από την πίεση για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων, ολοκληρώνει τις πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις με τις Γενικές Διαταγές :Γ.Δ. 212/69468/78 και 51/16701/79 Υπουργείου Εσωτερικών «Για την τακτοποίηση από απόψεως ιθαγένειας των διαβιούντων στην χώρα μας Αθίγγανων» και «Περί εγγραφής αδήλωτων Αθίγγανων».

Οι Τσιγγάνοι βιώνουν ως ομάδα, έναν ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, αιτία και αποτέλεσμα της πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας και διαφοράς. Οι τάσεις κοινωνικής εξέλιξης και σε μεγάλο βαθμό αστικοποίησης της Ελληνικής κοινωνίας, που κατάφερε να αφομοιώσει (και πολλές φορές να ισοπεδώσει) την πολιτισμική πολυμορφία της, δεν συμπεριέλαβαν στο μεγαλύτερο τμήμα τους Τσιγγάνους.

Οι Τσιγγάνοι αποτέλεσαν «κλειστή» κοινωνική ομάδα, που διατήρησε την δική της δομή και ιεραρχία, βασιζόμενη στην οικογένεια μεγάλης κλίμακας και έχοντας σαν συνεκτική ύλη την (προφορική) γλώσσα και ένα πλέγμα παραδόσεων και εθίμων. Η δομή αυτή για μεγάλες χρονικές περιόδους δεν υπήρξε αντίπαλη στις κοινωνικές δομές και συνθήκες. Τουναντίον μέσα στις συνθήκες της αγροτικής ελληνικής κοινωνίας, ως τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, οι Τσιγγάνοι διατήρησαν μια ισορροπία, αναπτύσσοντας επαγγελματικές δραστηριότητες συμπληρωματικές και άρα χρήσιμες για τις τότε κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

Το γυρολογικό εμπόριο, οι αγροτικές εργασίες και η εμπορία αγροτικών προϊόντων λιανικής κλίμακας, η ανάπτυξη τεχνικών επαγγελμάτων (του καλαθοπλέκτη, του γανωτή κλπ.) διατήρησαν ως κοινωνικά χρήσιμη για τις καταναλωτικές ανάγκες της εποχής, την παρουσία των Τσιγγάνων στην κοινωνική δομή, έστω και στην κατώτερη της (ταξικά και οικονομικά) κλίμακα.

Σε αυτές τις συνθήκες αποτελούν μια κλειστή ομάδα, με άξονα τις παραδόσεις, έθιμα και συνήθειες, με ανοιχτούς όμως τους διαύλους επικοινωνίας και συναλλαγής με το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα. Σε αυτήν την περίπτωση η συσπείρωση της Τσιγγάνικης κοινότητας είναι θετική, εφόσον αποσκοπεί στην διατήρηση και ανανέωση της πολιτισμικής ταυτότητάς της η οποία μάλιστα έχει μια μακραίωνη ιστορία και αναπαράγεται με εντυπωσιακή συνέχεια αν (και χωρίς επικοινωνιακές δυνατότητες) σε πολλά σημεία του πλανήτη.«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ Β.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ»

Η ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum