Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


Συμμετοχή σε δίκτυαΗ ΟικοΚοινωνία πιστεύει στη δικτύωση και επιδιώκει ενεργά τη συμμετοχή της σε δίκτυα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Έως σήμερα η ΟικοΚοινωνία είναι μέλος στα εξής δίκτυα:

Στην Ελλάδα:

- Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

http://www.arsis.gr/ath03_6.htm

Περιγραφή και Σκοποί του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία


Στην Ελλάδα το πρόβλημα της έλλειψης στέγης έχει γίνει εμφανές τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα ο συνολικός πληθυσμός των αστέγων υπολογίζεται σε 17.000 περίπου άτομα, από τους οποίους 1.000 περίπου δεν διαθέτουν καμία στέγη. Επίσης, εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υπάρχουν περίπου 225.000 άτομα (180.000 Έλληνες και 85.000 αλλοδαποί) σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης και φτώχειας.

Στη χώρα μας δεν υφίσταται ακόμη οργανωμένο δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που δουλεύουν με τους αστέγους. Ωστόσο, με πρωτοβουλία της ΑΡΣΙΣ Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, που συμμετέχει από το 1995 στη FEANTSA, έχει δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο οργανώσεων που συνεργάζονται για την προώθηση του δικαιώματος στη στέγη κα σχεδιάζουν σύντομα να προχωρήσουν στη συγκρότηση ενός οργανωμένου δικτύου που θα προωθεί τα ζητήματα αυτά τόσο σε κοινωνικό όσο και θεσμικό επίπεδο. Ήδη από το 2001 περισσότερες από 20 μη κυβερνητικές οργανώσεις συμφώνησαν σε μια κοινή διακήρυξη που αποτελεί και τη βάση μιας κοινής προσπάθειας για το Δικαίωμα στη Στέγη και την κατοικία.


- Συμμαχία ενάντια στη Φτώχεια

www.stoppoverty.gr

Περιγραφή

Στην αρχή της νέας χιλιετίας 190 κυβερνήσεις υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε μέχρι το 2015 η φτώχεια και η πείνα να έχουν περιοριστεί στο μισό. Δεσμεύτηκαν επίσης στην επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου, τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, την ισότητα των δύο φύλων, τη βελτίωση της περιγεννετικής φροντίδας, την καταπολέμηση του HIV/AIDS, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και για την παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη.Ωστόσο, ενώ τα μέσα για την εξάλειψη της φτώχειας στον κόσμο υπάρχουν, όλα τα στοιχεία παραμένουν απογοητευτικά.

Σε ανταπόκριση στο παγκόσμιο κάλεσμα για τον τερματισμό της φτώχειας πολλές γνωστές και δραστήριες ελληνικές οργανώσεις, από το χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, με πρωτοβουλία του δικτύου Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη, αποφάσισαν να αναλάβουν δράση στην Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με αυτές του παγκόσμιου κινήματος, δημιουργώντας το Φόρουμ «Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια».


Σκοποί της Συμμαχίας Ενάντια στη Φτώχεια


Το ελληνικό Φόρουμ «Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια» έχει σκοπό να συμβάλλει από κοινού με τα άλλα εθνικά δίκτυα στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ανθρώπινου κόσμου απαλλαγμένου από τα δεσμά της φτώχειας, της εξάρτησης και της υποτέλειας.Η «Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια», σε συνεργασία με όμορες οργανώσεις, διεκδικεί την υιοθέτηση δίκαιων διεθνών συναλλαγών, που είναι ο καλύτερος τρόπος για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, αγωνίζεται για την άμεση διαγραφή των χρεών των φτωχών χωρών, χωρίς άλλους οικονομικούς όρους ή πολιτικά ανταλλάγματα. Εργάζεται για τη διασφάλιση περισσότερης αναπτυξιακής βοήθειας με ποιοτικά χαρακτηριστικά και μάχεται για την αντιμετώπιση των τεράστιων κλιματικών αλλαγών και της οικολογικής υποβάθμισης που βιώνουν οι κάτοικοι του αναπτυσσόμενου κόσμου.


-
Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος

http://www.ngofederation.gr/

Περιγραφή:

Η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος είναι το Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό Όργανο των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό φάσμα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε το 1996, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για συντονισμένη δράση των ΜΚΟ. Η ίδρυσή της στηρίχτηκε στη σκέψη ότι με την ένωση επιτυγχάνεται η ισχύς, όταν πρόκειται για την επίτευξη κοινών στόχων και σκοπών, όπως είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου και των δράσεων των επιμέρους εθελοντικών οργανώσεων, δράσεις που προσβλέπουν στην ανακούφιση και επίλυση των ανθρωπιστικού περιεχομένου προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

Σκοποί της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.

Από ιδρύσεώς της η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος έθεσε ως πρωταρχικό της σκοπό την προώθηση και διάδοση της ιδέας του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Την προστασία, με οποιονδήποτε τρόπο, της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Την ηθική και υλική υποστήριξη, με κάθε δυνατό μέσο, των λιγότερο προνομιούχων μελών της κοινωνίας μας και την, όσο το δυνατό, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

Προτείνει συνάμα τρόπους βελτίωσης των ικανοτήτων των μελών της στην ανάπτυξη του έργου τους και διεκδικεί γενικά και θεσμικά αιτήματά τους, καθώς και συμμετοχή της ίδιας και των μελών της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθελοντικής δράσης.

Προάγει, επίσης, την έρευνα και τη βιβλιογραφία σε θέματα Εθελοντισμού, και εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Στην Ευρώπη:

- EAPN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας)

http://www.eapn.org/

Περιγραφή:

Η ΕΑΡΝ ιδρύθηκε το 1990, ως ανεξάρτητο δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισμών που ασχολούνται με δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και αποτελείται από 22 εθνικά δίκτυα εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η ΕΑΡΝ σήμερα έχει συμβουλευτικό ρόλο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι ιδρυτικό μέλος της Πλατφόρμας των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών ΜΚΟ.

Βασικοί στόχοι της EAPN είναι:

- να μπει στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε. ο αγώνας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

- να προάγει και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

- να ασκεί πίεση σε φορείς υπέρ των ατόμων και ομάδων που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

- FEANTSA (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οργανώσεων για τους Άστεγους)


http://www.feantsa.org/

Περιγραφή:

Η FEANTSA ιδρύθηκε το 1989 ως Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Οργάνωση και αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 100 μέλη από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε άστεγους, συμπεριλαμβανομένων στέγης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Η FEANTSA είναι το μοναδικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο τέτοιου μεγέθους που εστιάζει τη δράση της αποκλειστικά στην αστεγότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum