Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


ΣκοπόςΟ ΣΚΟΠΟΣ...
 • Η ΟικοΚοινωνία έχει ως σκοπό την προώθηση του αιτήματος για την προαγωγή της κοινωνικής κατοικίας για την οικιστική αποκατάσταση των αστέγων πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες «αστεγότητας» και νομαδισμού, με έμφαση στα προβλήματα των πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής.


 • Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται μέσα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ανθρωπιστικής αντίληψης για την κοινωνική ισότητα και την κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που ζουν σε καθεστώς περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, στερούμενοι των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στην κατοικία, την εργασία, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής Προστασίας.


 • Η ΟικοΚοινωνία είναι ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση που προωθεί τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Συγκεκριμένα σκοποί της ΟικοΚοινωνίας είναι...
 • Η ανάπτυξη της έρευνας για τον εντοπισμό, την καταγραφή και τη συστηματική προσέγγιση των τόπων και της τυπολογίας εγκατάστασης των σκηνιτών Τσιγγάνων και άλλων κατηγοριών αστέγων και η προσέγγιση του κατοικείν στο κοινωνικό περιβάλλον.


 • Η επεξεργασία, επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση μοντέλων οικιστικής αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας συνολικής συλλογιστικής και ολιστικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη, την εξασφάλιση όρων ισότητας στη διαβίωση και τη συμμετοχή στα κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά.


 • Η συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων οικιστικής αποκατάστασης και κοινωνικής υποστήριξης των Τσιγγάνων πολιτών και άλλων κατηγοριών αστέγων.


 • Η ανάπτυξη πανελλαδικών και διεθνών συνεργασιών με φορείς της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των Τσιγγάνικων Συλλόγων, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με στόχους και σκοπούς συναφείς με το πεδίο δραστηριοτήτων της ΟικοΚοινωνίας, για τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και δράσης.


 • Η ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας στα ζητήματα που πραγματεύεται η «ΟικοΚοινωνία», με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και την παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εργαλείων διάδοσης και διάχυσης της γνώσης στα θέματα αυτά.
Για την επιτυχία των στόχων η ΟικοΚοινωνία...
 • Προωθεί την έρευνα και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά συμμετέχοντας σε συνέδρια και άλλες συλλογικές διεργασίες και fora.


 • Προβάλει τους στόχους και τη δράση της σε όλους τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση του βασικού κοινωνικού αιτήματος της «ΟικοΚοινωνίας», για την προώθηση της κοινωνικής κατοικίας των αστέγων πολιτών που ζουν σε συνθήκες νομαδισμού και γενικά αστεγότητας.


 • Συμβάλλεται αντίστοιχα με ευρωπαϊκούς φορείς, επιστημονικά κέντρα ή ιδιώτες, και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση τους στην Ελλάδα, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων και εκστρατειών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.


 • Προωθεί την προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την επίτευξη των σκοπών της και με τη συμμετοχή της σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 • Οργανώνει εκθέσεις ή προβολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προωθεί ή επιχορηγεί εκδόσεις, φωτογραφήσεις κινηματογραφήσεις, τηλεοπτικές παραγωγές και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού.


 • Συνεργάζεται με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με οργανισμούς και άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάζεται, ιδίως, με φορείς που προωθούν την ανάπτυξη, ενεργοποίηση και συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της ΟικοΚοινωνίας.


 • Πλαισιώνεται από συμβούλους, φίλους και υποστηρικτές, οι οποίοι, είτε ατομικά είτε υπό οποιαδήποτε μορφή ένωσης προσώπων ή φορέων, ενισχύουν τις δραστηριότητες της.

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  Την 1η Ιουνίου 2007 ο αριθμός των μελών της ΟικοΚοινωνίας ήταν 53.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Για την περίοδο 1/12/2005 έως 30/11/2007 η σύνθεση του ΔΣ είναι:

       1. Πολυχρονιάδης Ιωάννης-Διαχειριστής
       2. Χατζηνικολάου Αναστασία-Διαχειρίστρια
       3. Αντωνάκης Νικόλαος-Μέλος
       4. Βλάχος Θεολόγος-Μέλος
       5. Καπουρκατσίδου Μαρία-Μέλος
       6. Παπαδοπούλου Ελένη-Μέλος
       7. Σωτηράκογλου Μαρία-Μέλος

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ Β.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ»

Η ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum