Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Η ιστοσελίδα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Ζητήματα των Τσιγγάνων και των Νομαδικών Πληθυσμών, που συστήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη σχετικά για θέματα που αφορούν στους τσιγγάνους και στους νομαδικούς πληθυσμούς. Η ομάδα προωθεί τη συνεργασία με συναφείς διεθνείς οργανισμούς και αναπτύσσει δράσεις με φορείς και οργανώσεις, που ασχολούνται με τα προβλήματα των Τσιγγάνων.

Στην ιστοσελίδα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Ζητήματα των Τσιγγάνων και των Νομαδικών Πληθυσμών διατίθεται άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα και μελέτες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ευαίσθητες αυτές κοινωνικές ομάδες.

Url: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Default_en.asp

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum