Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) δραστηριοποιείται στην έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των γενικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου. Εργάζεται για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και την προώθηση της ορθότερης και αποτελεσματικότερης ρύθμισής τους.

Μέσα από ένα ευρύ πεδίο δράσεων (εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ερευνητικών κ.τ.λ.) το Ινστιτούτο Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται στενά με διάφορα όργανα προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών και διατηρεί στενούς δεσμούς και συνεργασία με παρόμοιες ΜΚΟ σε πολλά μέρη του κόσμου.

Url: http://www.mfhr.gr/

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum