Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


ΔΙΕΘΝΕΙΣ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ2007: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αφιερωμένο το 2007, κατά τη διάρκεια του οποίου θα εκτυλιχθεί μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους θα θέσει τις βάσεις για μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της διαφορετικότητας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Στη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους δημοσιεύεται ημερολόγιο δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών του θεσμού. Επίσης, είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο έρευνες και μελέτες σχετικές με την πολιτική κατά των διακρίσεων.

Url: http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum