Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


ΟικοΚοινωνίαΣυγκεκριμένα σκοποί της ΟικοΚοινωνίας είναι...
 • Η ανάπτυξη της έρευνας για τον εντοπισμό, την καταγραφή και τη συστηματική προσέγγιση των τόπων και της τυπολογίας εγκατάστασης των σκηνιτών Τσιγγάνων και άλλων κατηγοριών αστέγων και η προσέγγιση του κατοικείν στο μικροπεριβάλλον παρέμβασης.


 • Η επεξεργασία, επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση μοντέλων οικιστικής αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας συνολικής συλλογιστικής και ολιστικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη, την εξασφάλιση όρων ισότητας στη διαβίωση και τη συμμετοχή στα κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά.


 • Η συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων οικιστικής αποκατάστασης και κοινωνικής υποστήριξης των Τσιγγάνων πολιτών και άλλων κατηγοριών αστέγων.


 • Η ανάπτυξη πανελλαδικών και διεθνών συνεργασιών με φορείς της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανωμένων Τσιγγάνικων Συλλόγων, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με στόχους και σκοπούς συναφείς με το πεδίο δραστηριοτήτων της «ΟικοΚοινωνίας», για τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και δράσης.


 • Η ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας στα ζητήματα που πραγματεύεται η «ΟικοΚοινωνία», με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και την παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εργαλείων διάδοσης και διάχυσης της γνώσης στα θέματα αυτά.

Για την επιτυχία των στόχων η ΟικοΚοινωνία...
 • Προωθεί την έρευνα και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά συμμετέχοντας σε συνέδρια και άλλες συλλογικές διεργασίες και fora.


 • Προβάλει τους στόχους και τη δράση της σε όλους τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση του βασικού κοινωνικού αιτήματος της «ΟικοΚοινωνίας», για την προώθηση της κοινωνικής κατοικίας των αστέγων πολιτών που ζουν σε συνθήκες νομαδισμού και γενικά αστεγότητας.


 • Συμβάλλεται αντίστοιχα με ευρωπαϊκούς φορείς, επιστημονικά κέντρα ή ιδιώτες, και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση τους στην Ελλάδα καθώς και την προώθηση προγραμμάτων και εκστρατειών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.


 • Προωθεί την προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την επίτευξη των σκοπών της και με τη συμμετοχή της σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 • Οργανώνει εκθέσεις ή προβολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προωθεί ή επιχορηγεί εκδόσεις, φωτογραφήσεις κινηματογραφήσεις, τηλεοπτικές παραγωγές και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού.


 • Συνεργάζεται με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με οργανισμούς και άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάζεται, ιδίως, με φορείς που προωθούν την ανάπτυξη, ενεργοποίηση και συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της «ΟικοΚοινωνίας».


 • Χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της.


 • Πλαισιώνεται από συμβούλους, φίλους και υποστηρικτές, οι οποίοι, είτε ατομικά είτε υπό οποιαδήποτε μορφή ένωσης προσώπων ή φορέων, ενισχύουν τις δραστηριότητες της.

Η ΔΡΑΣΗ...

Στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων της η ΟικοΚοινωνία...

- Παρενέβη, με επιτυχία, για την ακύρωση αποφάσεων Δήμων για κατάργηση υπηρεσιών υποστήριξης Τσιγγάνων πολιτών, με παρεμβάσεις στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, σε Υπουργεία, στο «Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων ROM», στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ρομά».

- Παρενέβη για την απόφαση κατεδάφισης του καταυλισμού Τσιγγάνων σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ανάμεσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Πυλαίας και Καλαμαριάς, με ανοιχτή επιστολή στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στο «Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων – ROM» και την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ρομά»

- Παρενέβη σχετικά με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, για το Πρόγραμμα Τοπικών Πρωτοβουλιών για την Απασχόληση, όροι της οποίας δέσμευαν τους ΟΤΑ να επιλέξουν μία μόνο ομάδα στόχου στα Σχέδιά τους, υποβιβάζοντας έτσι τις δυνατότητες υποβολής Σχεδίων για τους Τσιγγάνους. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με ανοιχτή επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς και το Συνέδριο για την Κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων πολιτών, που διοργανώθηκε από το Δίκτυο ROM, την Ελληνική Επιτροπή Unicef και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

- Παρενέβη για τον ξυλοδαρμό που υπέστη Τσιγγανόπουλο στον Δήμο Ν. Χαλκηδόνας, καταγγέλλοντας το γεγονός στον Δήμο, σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην Πολιτεία και απευθύνοντας έκκληση για εντατική συνεργασία, προκειμένου για την άρση των φαινομένων ρατσιστικής βίας.

- Κλήθηκε και συμμετείχε με ομιλία στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη με θέμα: «Δικαίωμα στη στέγη: θεσμική κατοχύρωση και πρακτικές» που διοργάνωσαν από κοινού η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων για τους Αστέγους (FEAΝTSA), το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Έλλειψη Στέγης και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης του Παντείου Πανεπιστήμιου. Κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ενημέρωσε τον εκπρόσωπο του «Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου για την Έλλειψη Στέγης» για τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων Τσιγγάνων πολιτών στην Ελλάδα και υποστήριξε το αίτημα να καταγραφούν οι σκηνίτες Τσιγγάνοι ως άστεγοι και άρα δικαιούχοι κοινωνικής κατοικίας.


- Κλήθηκε και συμμετείχε στο 5ο Συνέδριο του Πανελλαδικού Διαδημοτικού Δικτύου για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων - «Δίκτυο ROM», με θέμα «Προτάσεις πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων», που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Γραφείο Πρωθυπουργού, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Αττικής.

- Δημιούργησε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με συλλογή και οργάνωση μελετητικού και άλλου υλικού για το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών, με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

- Διοργάνωσε Ημερίδα εργασίας, με συνδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τους Αστέγους (FEANTSA) και θέμα: «Η Προοπτική της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα». Αναζητώντας βιώσιμες λύσεις... Μια κριτική προσέγγιση του νέου Εθνικού πλαισίου για την στεγαστική αποκατάσταση των Ελλήνων Τσιγγάνων πολιτών». Για την εξασφάλιση μίας ευρείας εκπροσώπησης συγκροτήθηκε οργανωτική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν πέρα από τους δύο προαναφερθέντες φορείς, το Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (Δίκτυο ROM), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Roma, η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στην Ημερίδα, πέρα από εκπροσώπους των παραπάνω φορέων συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την έλλειψη στέγης, της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης Ελλήνων Rom και του Δήμου Αξιού.

Στόχος της ημερίδας ήταν η επανενεργοποίηση ενός forum διαλόγου, προβληματισμού και συναίνεσης ανάμεσα στα μέρη του κοινωνικού διαλόγου: Την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τσιγγάνους πολίτες μέσα από τις συλλογικές τους εκφράσεις, και των ενεργών πολιτών του χώρου των μη Κυβερνητικών οργανώσεων, αποσκοπώντας στην εμπέδωση συμμαχιών του δημόσιου και του κοινωνικού μετώπου:

α) με την προώθηση θεσμικών και νομοθετικών ρυθμίσεων και λύσεων για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού για την στεγαστική αποκατάσταση των αστέγων Τσιγγάνων, και

β) με την συστηματοποίηση και διάδοση της τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης μεθοδολογίας επίλυσης των προβλημάτων, στην λογική της κοινωνικής ένταξης.

Το θεματολόγιο της ημερίδας επικεντρώθηκε στον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την στεγαστική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων πολιτών, με έμφαση στην θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση και στην σύνδεσή της με τις τρέχουσες εξελίξεις στην προοπτική υλοποίησης του Εθνικού σχεδίου. Κινήθηκε στην κατεύθυνση της ανάδειξης της ηθικής βάσης της κοινωνικής κατοικίας αλλά και της τεκμηρίωσης του θεσμικού και νομικού υπόβαθρου του θέματος, εστιάζοντας στο ιδιαίτερο και πολυάριθμο πρόβλημα των Τσιγγάνων σκηνιτών (αστέγων), στην Ελλάδα.

- Υποστήριξε τις προτάσεις προγραμμάτων οικιστικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης για τους Τσιγγάνους στους Δήμους Χαλκηδόνας, Χαλάστρας και Αξιού, στα αντίστοιχα προγράμματα των παραπάνω Δήμων και συγκεκριμένα στο «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Τσιγγάνων του Δήμου Χαλκηδόνας», το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων που διαβιούν στα όρια του Δήμου Χαλάστρας» και το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα δράσεων του Δήμου Αξιού Ν. Θεσσαλονίκης για τους Τσιγγάνους». Οι προτάσεις που υποστηρίχθηκαν από την «ΟικοΚοινωνία» εγκρίθηκαν και ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

- Μετέχει στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των μέτρων 3.8 & 3.9 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Καλαμαριάς» με τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργου με τίτλο «Οργάνωση Συνεταιρισμού Κοινωνικής Οικονομίας των άνεργων κατοίκων (με έμφαση στους Τσιγγάνους)».

Ομάδα εργασίας της «ΟικοΚοινωνίας» αφού πραγματοποίησε καταγραφή και προσέγγιση του πληθυσμού Τσιγγάνικης καταγωγής που κατοικεί στο Φοίνικα, παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική σχετικά με την οργάνωση Συνεταιρισμού, τη λειτουργία και τη νομική του μορφή και ακολούθως θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύστασης του Συνεταιρισμού και θα υποστηρίξει πολλαπλά τη δράση σε όλη της τη διάρκεια. Στον σχεδιασμό του έργου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με φορείς δράσεων τόσο του ΕΚΤ, όσο και του ΕΤΠΑ, που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμαριάς.

Αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα συνεργείο τεχνικών ειδικοτήτων επισκευής και ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγου, υδραυλικού κλπ. και θα έχει τη μορφή ενός Συνεταιρισμού Κοινωνικής Οικονομίας. Από το έργο προκύπτει ένας «Οδηγός Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ανέργων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες για προσανατολισμό στην εργασία», ως μεθοδολογικό εργαλείο, με δυνατότητα χρήσης και σε άλλες δράσεις υποστήριξης ανέργων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις συμβουλευτικής και προώθησης της εργασίας στο πλαίσιο του έργου προς τους κατοίκους του Φοίνικα, ωφελούμενους του έργου, αλλά και προσέγγιση των τοπικών επιχειρήσεων για την προώθηση των ωφελουμένων που ενδιαφέρονται να απορροφηθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

- Υλοποιεί Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) μέσα στο πλαίσιο εταιρικού σχήματος υπό το κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ» στον οικισμό Αγία Σοφία του Δήμου Εχεδώρου. Συγκεκριμένα πρόκειται να πραγματοποιήσει δράσεις συμβουλευτικής σε 36 άνεργους Τσιγγάνους (άνδρες και γυναίκες). Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο «Επιχορήγηση για την παροχή Υποστηρικτικών και Συνοδευτικών Υπηρεσιών» που εντάσσεται στο Μέτρο 1 του ¶ξονα 2 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

- Μετέχει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της Βόρειο-Δυτικής Θεσσαλονίκης: «Βορειοδυτική Συνεργασία», και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.9 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ», του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, με δύο έργα:

α) «Υποστήριξη των τοπικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε θέματα Τσιγγάνων. Παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων»,
στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Σχεδίου.

Το πλάνο υλοποίησης της δράσης, περιλαμβάνει τρία στάδια:
 • Καταγραφή συμβουλευτικών - κοινωνικών τοπικών δομών και υπηρεσιών:
  Στόχος είναι ο εντοπισμός όλων των υπηρεσιών που άμεσα ή έμμεσα παράγουν και παρέχουν κοινωνικά αγαθά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θα ζητηθεί η διάθεση 1- 2 στελεχών από την κάθε τοπική συμβουλευτική - κοινωνική δομή και υπηρεσία για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμορφωτικών εργαστηρίων.


 • Υλοποίηση προγράμματος επιμορφωτικών εργαστηρίων:
  Απευθύνεται σε στελέχη τοπικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, ως συλλογική και συμμετοχική επιμορφωτική διαδικασία και διαδικασία δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών. Αποτελεί το κεντρικό σκέλος της δράσης και περιλαμβάνει τρεις κύκλους. 1ος κύκλος: «Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης Τσιγγάνων πολιτών στις τοπικές Κοινωνίες», 2ος κύκλος: «Εμβάθυνση στις θεματικές ενότητες - διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων πολιτών», 3ος κύκλος: «Σχεδιασμός ενός Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής στις τοπικές κοινωνίες στην Δυτική Θεσσαλονίκη».


 • Παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων:
  Στόχος είναι να παραχθούν, ως αποτέλεσμα των επιμορφωτικών εργαστηρίων, χρηστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση τρεχόντων θεμάτων των υπηρεσιών τα οποία θα διατεθούν προς αξιοποίηση, στα στελέχη και τις τοπικές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που έχουν συμμετάσχει στο έργο.
β) «Παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης και διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας σε υπηρεσίες και τοπικούς Θεσμούς με θέμα «Πολίτες τσιγγάνικης καταγωγής στη ΒΔ Θεσσαλονίκη, μια θετική ματιά για την αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή», στο πλαίσιο των δράσεων Πληροφόρησης - Ευαισθητοποίησης του Σχεδίου.

Το πλάνο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τα τέσσερα στάδια:
 • Ορισμός και Επεξεργασία των «θεματικών περιοχών» παρέμβασης, καθώς η δράση θα υλοποιηθεί στους τομείς εκείνους στους οποίους οι Τσιγγάνικης καταγωγής πολίτες βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή στις θεματικές περιοχές: Πολιτισμού, Αστικής και Δημοτικής κατάστασης, Εγκατάστασης - Διαμονής - Κατοικίας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικής Υποστήριξης.

  Οι «θεματικές περιοχές» ορίζονται ως τα βασικά κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα που παράγουν οι θεσμοί και για τα οποία έχει διαπιστωθεί ανεπαρκής πρόσβαση ή ολοκληρωτική αποκοπή για τους Τσιγγάνικης καταγωγής πολίτες.


 • Ορισμός της ομάδας στόχου: Οι θεσμοί οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν τα παραπάνω κοινωνικά αγαθά αποτελούν την ομάδα στόχου της δράσης. Σε πρώτη φάση θα γίνει η καταγραφή και η κατάταξη όλων των Δημόσιων, Δημοτικών ή και άλλων Οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες στις παραπάνω θεματικές περιοχές και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα καταγραφής του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών.


 • Παραγωγή του υλικού ευαισθητοποίησης: Στη βάση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ενεργειών θα γίνει η παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.


 • Διενέργεια της καμπάνιας με διάθεση του υλικού στους σχετικούς φορείς, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ομάδα στόχου της δράσης, διάθεση του φιλμ σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την προβολή του ως spot κοινωνικής ευαισθητοποίησης, λειτουργία της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και ενημερωτικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες δομές, όπως σχολεία και πολιτιστικά κέντρα Δήμων που έχουν μεγάλη Τσιγγάνικη κοινότητα, όπως η Μενεμένη, ο Εύοσμος, το Ελευθέριο Κορδελιό, ο ¶γιος Παύλος, οι Συκιές.
σε συνεργασία με την Αμιγή Επιχείρηση της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ενέργεια - Περιβάλλον - Ανάπτυξη», δράσεις στο πλαίσιο του Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» που αποτελεί τμήμα της «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι δράσεις αποσκοπούν στην μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή, με τελικό στόχο τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου για την υποστήριξη της απασχόλησης στον οικισμό του δροσερού Ξάνθης, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού Τσιγγάνων στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έντονα τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού τους αποκλεισμού και της αποκοπής από την αγορά εργασίας.

Υλοποιεί με ίδια μέσα τις εξής δράσεις:

Α) Διδασκαλία θεωρητικού μέρους (σήματα) για τις εξετάσεις του διπλώματος οδήγησης σε ενήλικους αναλφάβητους Τσιγγάνους που διαβιούν στον καταυλισμό της Χαλάστρας. Στόχος να αποκτήσουν μέσω των ειδικών εξετάσεων για αναλφάβητους που διενεργεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών όλοι δίπλωμα οδήγησης. Μέχρι σήμερα και ακριβώς εξαιτίας του αναλφαβητισμού τους οι Τσιγγάνοι δεν διαθέτουν διπλώματα με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά στα δικαστήρια για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., αλλά και να οδηγούν χωρίς δίπλωμα.

Β) Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης «Μπαχτάλο Ρομανιπέ», στον οικισμό Αγία Σοφία του Δήμου Εχεδώρου, που περιλαμβάνει δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Εκπαίδευσης, Αστικοδημοτικής Κατάστασης, Αγωγής Υγείας και Απασχόλησης.

Πρόκειται να υλοποιήσει 5 Προγράμματα στο πλαίσιο των ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ :

1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑ

- Ενίσχυση της απασχόλησης
- Δικτύωση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση
- Εμψύχωση, ενδυνάμωση, στήριξη και πληροφόρηση
- Δημιουργία έντυπου οδηγού κοινωνικών υπηρεσιών

2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ

Κύριοι στόχοι του σχεδίου δράσης είναι η συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού των τσιγγάνων. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις νέες που κατοικούν στην κοινότητα του Δενδροποτάμου. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συμμετοχή και εμπλοκή των γυναικών και κυρίως των νέων στην προώθηση και διατήρηση του πολιτισμού ως μέσου αντιμετώπισης των έντονων κοινωνικών προβλημάτων της κοινότητας. Οι νέοι και οι νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν προέρχονται από την κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η ισότητα των ευκαιριών, καταπολεμείται η ανεργία, ειδικά μεταξύ των νέων τσιγγάνων, που είναι πολύ υψηλή στη συγκεκριμένη κοινότητα.

3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

Στόχοι:

- Προώθηση ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των Τσιγγάνων που στερούνται αυτών των δικαιωμάτων λόγω έλλειψης πληροφόρησης και γνώσης αλλά και εξαιτίας των αρνητικών στάσεων της ευρύτερης κοινωνίας και της σχολικής κοινότητας απέναντι τους.
-Προώθηση στην απασχόληση ανέργων επιστημόνων και ανέργων προερχόμενων από την ευπαθή κοινωνική ομάδα των Ρομ
-Ένταξη των νηπίων του οικισμού Αγία Σοφία στην προσχολική εκπαίδευση με απώτερο σκοπό την ομαλότερη ένταξη και προσαρμογή στο δημοτικό, η βελτίωση της επίδοσης καθώς και την αντιμετώπιση των διαρροών που παρατηρούνται κυρίως στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού.
- Αλλαγή της στάσης των γονέων (Ρομ) απέναντι στο θεσμό.


4. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ


Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των Τσιγγάνων γυναικών της Δράμας για τη σημασία της πρόληψης και της υγιεινής, που θα οδηγήσει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας, τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.

Ο στόχος αυτός θα πραγματωθεί μέσα από πρότυπο ενημερωτικό υλικό που θα σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν την ομάδα-στόχο και άρα είναι εξειδικευμένο και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ενώ θα δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να ασχοληθούν για την υλοποίηση του σχεδίου και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία με δουλειά στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και των αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων. Το σχέδιο δράσης συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο νευραλγικό τομέα της υγείας, ενώ θα ενισχυθεί και η απασχόληση.

5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ): Σχεδιασμός του προφίλ.
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ το ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΜ, της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, για την προσέγγιση της ομάδας στόχου (νέων του οικισμού Αλιβέρι)
3. . ΠΡΟΣΛΗΨΗ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΙ 2 ΝΕΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ)
4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ :
- Ενημέρωση των νέων και των οικογενειών,
- Συγκρότηση Αθλητικών τμημάτων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδηλασίας, κλπ
- Συνεργασία με τοπικούς Αθλητικούς φορείς - συλλόγους για την «αθλητική υιοθέτηση» των ομάδων των νέων Τσιγγάνων.
- Προώθηση των ομάδων των νέων σε τοπικούς αθλητικούς θεσμούς (Δημοτικά αθλητικά τμήματα και Δημοτικές εκδηλώσεις, σχολικά πρωταθλήματα, τοπικά και περιφερειακά τουρνουά, τοπικά πρωταθλήματα, φεστιβάλ, εκδηλώσεις κλπ)
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (σύμφωνα με τα παραπάνω)
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
7.ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ : στην κλίμακα της Τοπικής κοινωνίας (Δημοτικό Συμβούλιο, σχολεία, Αθλητικούς συλλόγους, κατοίκους καταυλισμού κλπ)
8. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Η Διάχυση του Σχεδίου ως καλή πρακτική μέσα από τον μηχανισμό του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM.Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum