Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-learning)- H ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING) αποτελεί εργαλείο πολλαπλασιασμού και διάδοσης εμπειρίας, πληροφορίας γνώσης, τεχνογνωσίας.

Η ΟικοΚοινωνία, ως μη Κυβερνητικός Οργανισμός με βαθιά γνώση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων, αλλά και των μεθόδων σχεδιασμού και υλοποίησης Σχεδίων υποστήριξης των Τσιγγάνων πολιτών μέσα από το πλούσιο έργο που έχει αναπτύξει, επιχειρεί μέσα από την δράση να ενοποιήσει και να συστηματοποιήσει το γνωστικό απόθεμα στο τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής στηριζόμενη στην τεχνογνωσία που έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια όχι μόνον από την ίδια, αλλά και από όλους τους φορείς του ευρύτερου κοινωνικού και Δημόσιου μετώπου, και να προχωρήσει στην συστηματική και οργανωμένη διάδοσή του σε όλα τα μήκη της επικράτειας, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

- ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ H ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING)

Η υπηρεσία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) απευθύνεται (ατομικά ή ομαδικά) στο στελεχικό δυναμικό των φορέων - υπηρεσιών - οργανισμών, που παράγουν και διαθέτουν τα κοινωνικά αγαθά και ασκούν άμεσα ή έμμεσα πολιτική και επιρροή, στο πεδίο της κοινωνικής υποστήριξης Τσιγγάνων πολιτών.Τα κοινωνικά αγαθά αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς εκείνους στους οποίους οι πολίτες Τσιγγάνικης καταγωγής βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ως «θεματικές περιοχές» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) ορίζονται θέματα που σχετίζονται με τα βασικά κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα που παράγουν οι θεσμοί και για τα οποία έχει διαπιστωθεί ανεπαρκής πρόσβαση ή ολοκληρωτική αποκοπή για τους Τσιγγάνικης καταγωγής πολίτες και είναι:

* Αστική και Δημοτική κατάσταση,
* Εγκατάσταση- Διαμονή -Κατοικία,
* Υγεία
* Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική πολιτική
* Εκπαίδευση
* Απασχόληση και Κοινωνική Ασφάλιση,
* Σχέση με τον Νόμο

Ενδεικτικά, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στις παραπάνω θεματικές περιοχές και μπορούν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι στις υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) είναι:

* ΟΤΑ - Υπηρεσίες Δημοτολογίων, Δικαστήρια (Σε θέματα Αστικής και Δημοτικής κατάστασης)

* ΟΤΑ, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, ΟΕΚ (Σε θέματα Στέγασης)

* Εθνικό Σύστημα Υγείας, Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας (Σε θέματα Υγείας)

* ΟΤΑ, ΕΟΠ, ΕΚΑΚΒ (Σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής)

* Σχολεία, Σύλλογοι διδασκόντων, Σύλλογοι Γονέων, ΚΕΚ, ΙΕΚ (Σε θέματα Εκπαίδευσης)

* ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλιση)

* Δικαστήρια, Αστυνομία, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων (Σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης)

- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ E-LEARNING

Κάθε ηλεκτρονικό σεμινάριο ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή ανάλογα με τους συμμετέχοντες σε αυτό, τη θεματολογία του κλπ.

Σε γενικές όμως γραμμές τα ηλεκτρονικά σεμινάρια έχουν την παρακάτω διάρθρωση :

Α) Περιγραφή του γενικότερου πλαισίου (θεσμικού και νομοθετικού) και συνοπτική αναφορά των δεδομένων του προβλήματος που αφορά στον γενικό πληθυσμό και επισημαίνεται η Συνταγματική κατοχύρωση του ως κοινωνικού - δημόσιου αγαθού.

Β) Εξειδίκευση του θέματος, με αναφορά στις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού στόχου και εντοπισμός των σημείων, όπου δημιουργούνται οι διακρίσεις σε βάρος των Τσιγγάνων (σημεία στα οποία δημιουργείται η στρέβλωση) και ανάλυση των αιτίων

Γ) Εξ αποστάσεως αναφορά στις πληροφορίες, στη μεθοδολογία και στα εργαλεία για τις υπηρεσίες και παροχές από την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Το E-LEARNING είναι πεδίο υπό κατασκευή.

Πιλοτικά σήμερα είναι διαθέσιμα 2 ηλεκτρονικά σεμινάρια με θέμα :


1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ) ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Πρόκειται για συνοπτική παρουσίαση σε 17 μεθοδολογικά βήματα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας, από τον εντοπισμό του προβλήματος, την διαχείρισή του, μέχρι την οριστική επίλυση του.

Πρόκειται για γενίκευση συμπερασμάτων με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας από εφηρμοσμένα παραδείγματα, που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν σε περιαστικές περιοχές της Ελλάδας, για περιοχές με παρόμοιες συνθήκες.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ > ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ > ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Πρόκειται για τεχνικές Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Υποστήριξης στον χώρο των Τσιγγάνων Περιλαμβάνει επίσης :

- Καταγραφή μεθοδολογικών προσεγγίσεων και καλών πρακτικών σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού, του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

- Μεθοδολογία σχεδιασμού για δράσεις Δικτύωσης σε Τοπικό Επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum