Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


Καλές Πρακτικές (Ελλάδα)Η υλοποίηση ενός Προγράμματος Κοινωνικής Υποστήριξης Τσιγγάνων πολιτών αποτελεί - ή θα πρέπει να αποτελεί - μια ολοκληρωμένη διαδικασία.

Ο σχεδιασμός των στόχων, των μέσων και των διαδικασιών υλοποίησης οποιουδήποτε Προγράμματος Κοινωνικής Υποστήριξης, προϋποθέτει την κατανόηση των συνθηκών του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων, καθώς και την κατανόηση των όρων γένεσης και αναπαραγωγής τους.

Η επίγνωση των όρων του προβλήματος, από αυτούς που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης Τσιγγάνων είναι το ουσιαστικό προαπαιτούμενο.

Η καλή γνώση των όρων αυτών, μπορεί να αποτελέσει την βάση για την διατύπωση της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού για την σφαιρική προσέγγιση ενός πολυδιάστατου προβλήματος, όπως αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων.

Ακολουθούν εφηρμοσμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού, του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής ανάπτυξης.


1  Αγία Βαρβάρα
Πρόληψη της σχολικής διαρροής υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας


2  Αναπτυξιακή εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση υποστήριξης της απασχόλησης των τσιγγάνων που διαμένουν στους δήμους Εχεδώρου και Χαλάστρας - Σχέδιο DROM»


3  Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
Γραφείο υποστήριξης πολιτών - τσιγγάνων


4  ΚΕΚ Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Ανώνυμος Εταιρία
Ειδικοι στη συλλογή, επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και πρώθηση προϊόντων


5  ΝΠΙΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας ΔΟΚΠΥ (Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης & Υγείας)
Ιδρυση γραφείου κοινονικής υποστήριξης ΡΟΜ


6  Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Ορεστιάδας Α.Ε.
Συμβουλευτική υποστήριξη στο Δημο Ορεστιάδας - Κέντρο αποτύπωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων»


7  ΚΕΚ Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας/Αρσις - Κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων
Αναπαλαίωση και επανάχρηση επίπλων, υλικών ξυλουργίας και μετάλλου


8  Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου θεσσαλονίκης - ΝΠΙΔ
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση υποστήριξης της απασχόλησης των τσιγγάνων που διαμένους στους Δήμους Εχεδώρου και Χαλάστρας - Σχέδιο DROM - Δημοσιότητα/ Ευαισθητοποίηση»


9  Οικοκοινωνία - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΜΚΟ)
Ανακύκλωση: Προοπτική επιχειρηματική δράσης για τους Τσιγγάνους στη Χαλάστρα ΘεσσαλονίκηςΔιεθνή Παραδείγματα


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum