Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


Ελληνόγλωση Βιβλιογραφία - Εκπαίδευση ΤσιγγάνωνΑΣΚΟΥΝΗ, Ν. Εθνοκεντρισμός και πολυπολιτισμικότητα: η αναζήτηση ενός νέου προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Στο ΔΡΑΓΩΝΑ Θ. (επιμ.). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες (τ.Β',σ.67-112). Πάτρα: ΑΕΠ, 2001.

ΑΣΚΟΥΝΗ, Ν., ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ, Α. Οι «άλλοι» μαθητές στο σχολείο: Από την αφομοίωση των διαφορών στη «διαπολιτισμική» αναζήτηση. Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες (σ.67-112). Πάτρα: ΑΕΠ, 2001.

ΑΥΓΕΡΗ Ν. Επιπτώσεις της διγλωσσίας στα παιδιά των διεθνικών Οικογενειών, στο Βαλκάνια και Ψυχική Υγεία. Αθήνα: ΠΕΝΟΨΥ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1997 (σ. 248 - 254).

BANKS J. Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα:Παπαζήση, 2004.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ., ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ, Π., ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ, Ε., ΔΡΟΣΟΣ, Α., ΜΑΡΣΕΛΟΣ, Β. Μελέτη για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των Τσιγγάνων. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε. 1987.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ Β., ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ. Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων. Αξιολόγηση - Προτάσεις. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε..1987.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ. ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ. Όποιος ξέρει πολλά, πολλά τραβάει. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ /Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ., ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, Μ. Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ. Μαθαίνω γράμματα: εγχειρίδιο για το δάσκαλο - επιμορφωτή. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε., 1992.

ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Δ. Ο εξωσχολικός αναλφαβητισμός των τσιγγανοπαίδων στην Κάτω Αχαΐα - η έρευνα - δράση ως μέθοδος αξιολόγησης. Στο Εκπαίδευση Τσιγγάνων: Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού. Διεθνές Συμπόσιο (σ.130-159). Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΓΑΛΑΝHΣ, Γ. Ν. Ψυχολογία της (επι)μόρφωσης ενηλίκων. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαζήσης, 1993.

Γ.Γ.Λ.Ε. Αξιολόγηση του προγράμματος της Γ.Γ.Λ.Ε για τον αναλφαβητισμό τσιγγανοπαίδων στην Κάτω Αχαΐα. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

Γ.Γ.Λ.Ε. Πειραματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών τσιγγάνων Αγίας-Βαρβάρας και Κάτω Αχαΐας. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1994.

ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, Ε. Ενδεικτικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για τσιγγανόπαιδα. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε, 1995.

ΓΕΡΟΥ, Θ. Βαθιές τομές στην εκπαίδευση (1981-1985). Αθήνα: 1985.

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αγωγής. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, χ. χρ.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Ο ρόλος της Ελληνικής Γλώσσας στην κοινωνικοποίηση των παιδιών των τσιγγάνων. Ιωάννινα, Ανάτυπο από το τεύχος 7 των «Φιλολογικών», 1983.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Ρατσισμός. Ψυχολονικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. Ε. Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχος 17, 1997.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: Η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της παιδείας. Ιωάννινα: Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2001.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Εκπαίδευση και Ετερότητα Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg: 1997.

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, M. Η εκπαίδευση των παλλινοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (Αθήνα 6-9 Απριλίου 1995). Εκπαίδευση Τσιγγάνων. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ., ΠΟΛΙΤΟΥ, Ε. Εκτός τάξης το διαφορετικό; Αθήνα: Gutenberg, 1999.

ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. Κ. Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000. Αθήνα: Gutenberg, 1996 (σ. 48-54).

ΚΟΓΚΙΔΟΥ, Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ, Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Ε. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως μέσου τροπικής ανάπτυξης. Η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Χ. εκδ. στ., 1994.

ΚΟΓΚΙΔΟΥ Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Ε. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η περίπτωση των γλωσσικών μειονοτήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χ. εκδ. στ., 1994

ΚΟΓΚΙΔΟΥ, Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ, Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. Kοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση-H περίπτωση γλωσσικών μειονοτήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο: ΣΚΟΥΡΤΟΥ Ε. (επιμ.). Θέματα διγλωσσίας και Eκπαίδευσης. Aθήνα: Nήσος, 1999.

ΜΑΡΚΟΥ, Γ. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική αγωγή. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Τόμος 1, Αθήνα: χ. εκδ. στ., 1995

ΜΑΡΚΟΥ, Γ. Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΜΑΡΚΟΥ, Γ. Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε.,1996.

ΜΑΡΣΕΛΟΣ, Ε. Ο αναλφαβητισμός στους Τσιγγάνους. Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1985.

ΜΕΛΟΥΤΣΙ, Α. Κουλτούρες στο παιχνίδι. Διαφορές για να συμβιώσουμε; Αθήνα: Gutenberg, 2002.

ΜΙΤΙΛΗ, Α. Οι μειονότητες στη σχολική τάξη. Αθήνα: Οδυσσέας, 1998.

MODGIL, S. (κ.ά.). Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: προβληματισμοί - προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα :Ελληνικά Γράμματα, 1997.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

ΝΙΚΗΤΑΚΗ, Μ. Βήματα προς την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχος 17, 1997.

ΝΤΟΥΣΑΣ, Δ. Οι φυλετικές διακρίσεις στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τεύχος 3, 1991

ΝΤΟΥΣΑΣ, Δ. Η αθλιότητα της κρατικής πολιτικής και της πανεπιστημιακής φιλοσοφίας στην εκπαίδευση των Roma. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τεύχος 34-35, 1995.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Ν., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ο. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, διδακτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός, 2003.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ. Σχολείο και ετερότητα. Π.Ε.Φ Σεμινάοιο 24. Αθήνα, τεύχος 24, 1998.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγικές πρακτικές. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχος 17, 1997.

REICH, H. «Ευρωπαϊκή» και διαπολιτισμική εκπαίδευση: ένα αταίριαστο ζευγάρι. Στο: ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ (επιμ.) Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (σ.68-77). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997.

ΣΟΛΟΜΩΝ, Ι. Δημοκρατία, Ετερότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Σεμινάριο 24. Ο ρόλος του φιλόλογου στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα (σ.158-167). Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 1998.

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η περίπτωση γλωσσικών μειονοτήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη». Στο: ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε. (επιμ.). Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος, 1997.

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ, Σ. Γλωσσικές μειονότητες και σχολική αποτυχία: η περίπτωση των Ρομ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο: Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση. Πρακτικά του Η΄ διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999 (σ. 551-565).
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum