Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...


Ελληνόγλωση Βιβλιογραφία (Γενική)ΑΖΙΖΗ-ΚΑΛΑΤΖΗ Α., ΖΩΝΙΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ Α., ΒΛΑΧΟΥ Α. Προκαταλήψεις και στερεότυπα. Δημιουργία και αντιμετώπιση. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ. Γ. Λ.Ε.,1996.

ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ. Η πολυπολιτισμική κοινωνία: μύθος και πραγματικότητα. 2000.

ΑΛΕΞΙΟΥ Λ. Μ., ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Σ., ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β., ΛΙΠΟΒΙΤΣ Θ. Ρατσιστές δεν είναι μόνο οι άλλοι. Κοινωνιολογική και ανθρωπιστική βιβλιοθήκη. Αθήνα, Gutenberg, 1994.

ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ. «O χαρακτήρας της ελληνικής μετανάστευσης (19ος και 20ος αιώνας)». Ουτοπία, Ν. 45, 2001, σ. 83-98.

ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ Α. Έλληνες, Τσιγγάνοι: περιθωριακοί και οικογενειάρχες. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001.

ΒΕΒΙΟΡΚΑ, Μ. Ταυτότητα και διαφορά: σκέψεις πάνω στην απουσία διαλόγου στη Γαλλία για την πολυπολιτισμικότητα. Ελευθεριακή Κίνηση. Ν.12, 1997, σ.21-61.

ΒΕΝΤΟΥΡΑ, Λ. Μετανάστευση και έθνος. Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-ΜΝΗΜΩΝ, 1994.

ΒΕΡΝΙΚΟΣ, Ν. & ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. Πολυπολιτισμικότητα. Οι διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας. Αθήνα: Κριτική, 2002.

ΒΡΥΖΑΣ, Κ. Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

Γ.Γ.Λ.Ε. Μελέτη για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των Τσιγγάνων. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1994.

ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ, Ε. Κοινωνικοποίηση των Τσιγγάνων του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης και η κουλτούρα τους. Θεσσαλονίκη, χ. εκδ. στ., 1986.

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Τσιγγάνοι, παραμύθια και μπαλάντες. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Τσιγγάνικα λαϊκά τραγούδια και μπαλάντες. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Οι γύφτοι και το δημοτικό μας τραγούδι. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1981.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Τσιγγάνικα παραμύθια. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. Ρατσισμός κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

CAMBELL, D. Στερεότυπα και αντίληψη των διαφορών μεταξύ των ομάδων. Στο: ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Σ. (επιμ.). Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Διομαδικές σχέσεις (σ.55-63). Αθήνα: Οδυσσέας, 1999.

CUCHE, D. Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ.Δαρδανός, 2001.

CUMMINS, J. Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg, 2002.

ΔΑΦΕΡΜΟΣ, Μ. Σχολείο και τσιγγανόπαιδα. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, Ν.63-64, 2003, σ.108 - 116.

ΔΑΦΕΡΜΑΚΗΣ, Μ. Η κρυφή γοητεία της «τσιγγανολογίας». Το θεωρητικό και πρακτικό αδιέξοδο του εθνοτισμού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τ. 50, 1999, σ.38 - 45.

ΔΗΜΟΥ, Γ. Στοιχεία Πολιτισμού. Ιωάννινα, χ. εκδ. στ., 1995.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Διαστάσεις του κοινωνικού ρατσισμού στην Ελλάδα (τόμος Α, Β). Αθήνα, Ε.Κ.Κ.Ε, 1996.

ΖΑΪΜΑΚΗΣ, Γ., ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ, Θ. Τοπικός χώρος και πολυπολιτισμικότητα. Σάπες, Θράκη: Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004.

ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Ε. Οι Μουσουλμάνοι Αθίγγανοι της Θράκης. Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1994.

HABERMAS, J. Ο μετανεωτερικός αστερισμός. Αθήνα: Πόλις, 2003.

ΗΓΚΛΕΤΟΝ, T. Η έννοια της κουλτούρας. Αθήνα: Πόλις, 2003.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Τσιγγάνοι, αυτοί οι άγνωστοι. Εκδ. Ιστορικά-Ελευθεροτυπία, τευχ. 88, 2001.

ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ, Ε., ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΗ, Β. Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994.

ΚΛΙΑΦΑ, Μ. Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες. χ. εκδ. στ., 1986.

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, Σ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων της περιοχής των ¶νω Λιοσίων Αττικής. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 48, 1983.

KENRICK, D. Από τις Ινδίες στη Μεσόγειο: Η μετανάστευση των τσιγγάνων (μετάφραση Μαρία Λάβδα). Αθήνα: Καστανιώτης, 1997.

ΚΟΜΗΣ, Κ. Τσιγγάνοι (Ιστορία-Δημογραφία-Πολιτισμός). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998.

ΚΟΠΠΑΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ, Ε. Καρέκλες Rom made ή το νόημα της εργασίας. Στο: Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (συντον.) Οι Ρομά στην Ελλάδα (σ.289-305). Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Εθνολογίας, 2002.

ΚΥΡΡΗΣ, Κ. Οι Ατσίγγανοι εν Κύπρω. Λευκωσία, χ. εκδ. στ., 1969.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κ.Α.(επιμ.) «Εμείς και οι «άλλοι». Αναφορά στις στάσεις και στα σύμβολα. Αθήνα: Τυπωθείτω-Γ.Δαρδανός.

ΛΙΕΖΟΥΑ, Ζ-Π. Ρομά, Τσιγγάνοι και Ταξιδευτές. Αθήνα: Καστανιώτης, 1999.

ΛΟΥΛΕ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Ν. Εμείς οι Τσιγγάνοι. Αθήνα, Καραμπερόπουλος, 1991.

ΛΥΔΑΚΗ, Α. Μπαλαμέ και Ρομά. Οι Τσιγγάνοι των ¶νω Λιοσίων. Αθήνα: Καστανιώτη, 1997.

ΛΥΔΑΚΗ, Α. Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Αθήνα: Καστανιώτης, 1998.

ΜΑΡΒΑΚΗΣ, Α., ΠΑΡΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, Δ., ΠΑΥΛΟΥ, Μ. (επιμ). Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001.

ΜΑΡΒΑΚΗΣ, Α. Κοινωνική ένταξη ή κοινωνικό απαρχάιντ; Στο: ΠΑΥΛΟΥ, Μ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. (επιμ.). Η Ελλάδα της Μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή και ιδιότητα. Αναφορά στις στάσεις και στα σύμβολα (σ.109-120). Αθήνα: Τυπωθείτω-Γ.Δαρδανός, 2004.

ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Gutenberg, 1991.

ΜΟΥΧΕΛΗ, Α. Τσιγγάνοι και κοινωνικός αποκλεισμός. Στο: Διαστάσεις του Κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα (τ. Α, σ. 491-523). Αθήνα: ΕΚΚΕ, 2002.

ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ, Ε., ΒΑΛΛΕΡΣΤΑΪΝ, Ι. Φυλή, έθνος, τάξη. Αθήνα: Πολίτης, 1991.

ΜΠΕΡΕΡΗΣ, Π. Τσιγγάνοι. Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία που υποστηρίχτηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών, χ. χρ. στ.

ΜΠΙΡΗ, Κ. Οι Γύφτοι. Μελέτη Λαογραφική και Εθνολογική. Αθήνα, ΕΣΤΙΑ, 1942.

ΜΠΙΡΗ, Κ. Ρομ και Γύφτοι -Εθνογραφία και Ιστορία των Τσιγγάνων. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1954.

ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Ι., ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Β., ΣΑΜΑΤΑΣ, Μ. (επιμ.). Σύγχρονα ρεύματα στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg, 2000, σ. 99-119.

ΝΤΟΥΣΑΣ, Δ. Rom και φυλετικές διακρίσεις. Gutenberg: Αθήνα, 1997.

ΟΥΝΕΣΚΟ. Οι Τσιγγάνοι. Εκδ. Ουνέσκο, 1984.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ζ. Ο Ευρωπαϊκός ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ,Μ., ΚΟΠΠΑΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ, Ε. Τσιγγάνοι και τσιγγανολογία: λόγοι περί ετερότητας. Στο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. (συντον.) Οι Ρομά στην Ελλάδα (σ.9-24). Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Εθνολογίας, 2002.

ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, Ε. «Περί της πολιτισμικής κατασκευής της ταυτότητας». Στο ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Κ. (επιμ.). Τοπικά β. Αθήνα, 1996, σ.197-216.

ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, Μ., ΣΠΑΝΟΥΛΗ, Ρ., ΚΑΛΟΥΔΗ, Κ. Τσιγγάνες. Αθήνα, Ολκός, 1991.ΠΑΥΛΗ, Μ., ΣΙΔΕΡΗ Α. Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω Αχαΐας. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1990.

SEGALL, M. H., DASEN, P. R., BERRY J. W., POORTINGA, Y.H. Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1996.

SMITH, A. Εθνική ταυτότητα. Αθήνα: Οδυσσέας, 2000.

ΤΑΙΗΛΟΡ, Τ. Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πόλις, 2000.

TAJFEL, H., FORGAS, J. Κοινωνική κατηγοριοποίηση: γνώσεις, αξίες και ομάδες. Στο: ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Σ. (επιμ.). Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Διομαδικές σχέσεις (σ.271-298). Αθήνα: Οδυσσέας, 1999.

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. Οι τσιγγάνοι στην Ελλάδα. Ιστορία - Πολιτισμός. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε.. 1996.

ΤΡΙΑΡΧΗ-HERRMANN, Β. Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg, 2000.

ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ, Σ. Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους της Θράκης. Το παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγάνων. Αθήνα: Κριτική, 2001.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Το πρόβλημα του δημοτικού μας τραγουδιού - Ελληνικό ή Γύφτικο. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1927.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Το πρόβλημα της καταγωγής των Τσιγγάνων. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1931.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Οι Μπράχιδες Τσιγγάνοι της Θεσσαλίας απόγονοι του Απόλλωνος. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1935.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Τσιγγάνοι και Ορφεύς. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1935.

ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Α., ΔΡΑΓΩΝΑ, Θ. (επιμ.) Τι είν’ η πατρίδα μας; (τ.Β,σ.13-45). Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997.

FRASER, A. Οι Τσιγγάνοι. Αθήνα, Οδυσσέας, 1997.

ΨΗΜΙΤΗΣ, Μ. Η ατομική επιλογή ως παράγοντας πολιτισμικής ταυτότητας σε συνθήκες πολυπλοκότητας: η περίπτωση της αλληλεγγύης, στο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ κ.ά. (επιμ.). «Εμείς και οι «άλλοι». Αναφορά στις στάσεις και στα σύμβολα. Αθήνα: Τυπωθείτω-Γ.Δαρδανός, 1999, σ.85-108
.


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   username:
   password:
 
Εγγραφή
 
Αναζήτηση
 
Γίνε μέλος - εθελοντής
 
Newsletter
Ενημερωθείτε μηνιαίως για τα νέα της Οικοκοινωνίας  
 
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.
 
 
Forum